Aktuellt från FAS-föreningen

Det här är Lukas

2021-08-09
Lukas fick funktionsnedsättningen FAS på grund av att hans biologiska mamma drack alkohol under graviditeten. Han föddes i Polen 1996 och bodde sina t…

FASD i regeringens nya strategi för ANDTS

2021-05-28
I regeringens förslag för förnyad strategi för politiken avseende ANDTS 2021-2025 tas alkohol- och drogers skadeverkningar på det ofödda barnet upp or…

FAS-föreningen till ”Malou efter tio”

2021-04-15
Karl och Katarina Wittgard representerade FAS-föreningen i Malou efter 10 måndagen 19/4 2021 med anledning av boken Medfödda alkoholskador hos barn so…

Var med och stöd FAS-föreningens arbete - bli medlem!

2021-03-25
FAS-föreningen är den enda organisation i Sverige som specifikt arbetar med frågor som rör problematiken kring alkohol- och drogrelaterade fosterskado…

Efterlängtat boksläpp för ökad kunskap om FASD

2021-03-24
Boken Medfödda alkoholskador hos barn släpps 25 mars! Boken är den första om FASD/FAS på svenska och vänder sig till yrkesverksamma inom vård, pedagog…

Alkoholrelaterade fosterskador kan ge ADHD-diagnos

2021-03-16
De flesta som arbetar i skolans värld möter barn med alkoholrelaterade fosterskador, FASD. Oftast utan att veta om det. I många fall har dessa barn en…

Socialtjänsten behöver bli bättre på NPF

2021-03-03
Personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är överrepresenterade bland dem som söker hjälp hos socialtjänsten. För att de ska kunna f…

Forskning och Fakta

2021-03-02
FAS-föreningen presenterar forskning och fakta om alkoholrelaterade fosterskador, FASD.

FAS-portalen presenterar: Emelie Gyllencreutz

2021-02-27
På FAS-portalen vill vi lyfta fram personer som har och har haft stor betydelse för att öka kunskapen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och…

Kunskapsguiden – för dig som möter barn i ditt arbete

2021-02-18
FAS-föreningen tipsar om Kunskapsguiden med temat Samverkan kring barn och unga. Socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola behöver samverka. Men ve…
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev