Aktuellt från FAS-föreningen

Fokus FAS – Sveriges första konferens om alkoholrelaterade fosterskador

2023-02-08
Den 9–10 februari arrangeras för första gången i Sverige en nationell konferens om alkoholrelaterade fosterskador, Fokus FAS. Sveriges och Norges främ…

Krav på stöd till barn med alkoholskador följs dåligt i Danmark

2023-01-15
I Danmark får regioner kritik för att de inte följer de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp. I Sverige finns inga krav över huvud taget på att bar…

Med fokus på barn utsatta för alkohol under fosterstadiet

2022-11-14
Nordens välfärdscenter har släppt rapporten “How to strenghten the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good li…

FAS-föreningen med på prestigefylld internationell konferens om FASD

2022-09-17
Som representanter för FAS-föreningen i Sverige deltog verksamhetsansvarig Katarina Wittgard och fil.dr Jenny Rangmar vid EUFASD6, den sjätte europeis…

Internationella FAS-dagen 9/9

2022-09-09
Varje år föds hundratals barn i Sverige som fått men för livet av alkohol under fostertiden. De har neuropsykiatriska svårigheter, men ofta också fysi…

FASD borde vara kursämne för barnläkare under ST

2022-09-01
Kunskap om hur alkohol påverkar det växande fostret och hela individens liv är otillräcklig inom vården. Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, borde…

En enorm lättnad att få en förklaring

2022-08-22
När Maria och Philip adopterade treåriga Andrėja från ett barnhem i Litauen hade de ingen aning om att det fanns något som heter alkoholrelaterade fos…

Ny medarbetare hos FAS-föreningen

2022-07-11
FAS-föreningen satsar för att öka kunskapen om FASD hos dem som utreder NPF! Sofia Rydh, projektkoordinator och kommunikatör, har rekryterats för att…

Äntligen en FASD-förening i Norge!

2022-05-18
FASD Norges mål är att sprida information om FASD i vardagslivet i stort, på alla arenor och i livets alla skeden.

Utredning föreslår att uppgifter om alkohol under graviditet samlas in

2022-05-18
Socialstyrelsen föreslår att vårdgivare ska bli skyldiga att rapportera uppgifter om bl.a. alkoholexponering under graviditet till Medicinska födelser…
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev