Fokus FAS invigningstalare Ann-Britt Thulin: ”Vi har djupare kunskap nu”

Årligen föds hundratals barn med tecken på alkoholskador. Få av dem får rätt diagnos. Ändå tycker Fokus FAS-konferensens invigningstalare Ann-Britt Thulin, före detta utredare på Socialstyrelsen, att utvecklingen på området har gått framåt under hela 2000-talet.

1980 kom Socialstyrelsens rapport ”Missbruk under graviditet” och 1993 publicerades en kunskapsöversikt tänkt som faktaunderlag för både socialtjänst och sjukvård.

− Helt tyst var det inte på 1980- och 90-talen. Men det är på 2000-talet som det har blivit mer av en rörelse, konstaterar Ann-Britt Thulin när hon invigningstalar på Fokus FAS, som är Sveriges första konferens på temat barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Bakom sig har Ann-Britt Thulin drygt två decennier som utredare på Socialstyrelsen. Bland annat som projektledare för regeringsuppdraget ”Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem”, som avrapporterades till regeringen 2007.

Sedan 2016 är hon pensionär. Men hon tycker att det de senaste åren har börjat hända mycket på området FAS, fetalt alkoholsyndrom, och FASD, fetala alkoholspektrumstörningar.

− Okunnigheten är fortfarande stor. Men jämfört med tidigare, så har utvecklingen gått framåt. Det är fler som arbetar med FAS, och de experter som var på banan redan när jag jobbade, de kan ännu mer idag, säger Ann-Britt Thulin.

Inte minst är hon imponerad av hur väl barnläkaren Ihsan Sarman, känd expert på området och föreläsare på Fokus FAS, har fördjupat sina kunskaper under de år han varit aktiv.

− Han har verkligen gått på djupet med sin kunskap. Det är spännande att höra, säger hon.

Dessutom tycker hon att det är glädjande att se så många unga ansikten på konferensen.

− Det är de som ska bära det här vidare. Det är viktigt att det gror ett frö även i den yngre generationen, eftersom budskapet – att låta bli alkohol när du ska få barn – måste trummas in hela tiden. Du får dricka i andra perioder i livet, bara inte just då, säger Ann-Britt Thulin.

Text: Camilla Adolfsson

 

Faktatext/Två dagar med alkoholrelaterade fosterskador i fokus

Fokus FAS är Sveriges första konferens helt inriktad på barn med medfödda alkoholskador. Den arrangerades av FAS-föreningen och ägde rum den 9–10 februari på Ågrenskas anläggning på Lilla Amundön utanför Göteborg. Drygt 120 personer deltog, allt från barnläkare och barnpsykologer till skolläkare, barnmorskor och andra berörda yrkesgrupper.

Dag ett föreläste några av Nordens främsta experter på området FAS och FASD, som till exempel docent och barnfysiolog Frida Dangardt, Magnus Landgren, docent och barnneurolog, Leif Svensson, neuropsykolog, Eva Aring, docent och ortopist, och Jenny Rangmar, psykologiforskare. Dessutom medverkade en föräldrapanel med egna erfarenheter av att vara adoptiv- eller familjehemsförälder till barn med alkoholskador från fosterlivet.

Dag två fokuserade fullt ut på utredningar och diagnossystemet 4-digit diagnostic code, som används på Nordens enda kompetenscentrum för alkohol- och drogskador i norska Arendal.

FAS, fetalt alkoholsyndrom, är sedan 1973 en diagnos med specifika kriterier som tillväxthämning, symptom från centrala nervsystemet och specifika ansiktsdrag.

FASD, fetal alkoholspektrumstörning (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), är ett vidare paraplybegrepp för alkoholrelaterade fosterskador.

Konferensen Fokus FAS finansierades av medel från Socialstyrelsen.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev