Andra verksamheter

Barn och vuxna med FASD finns överallt i samhället, mitt ibland oss. Du möter dem om du jobbar inom den ideella sektorn, inom rättsväsendet, med missbruksfrågor, eller i annan verksamhet som riktar sig till utsatta människor och barn med särskilda behov. 

Effekterna av alkohol på det ofödda barnet tar inga sociala hänsyn, årgångsvin gör därför lika stor skada som billigt boxvin. Oavsett vilka sociala sammanhang eller miljöer du verkar i kan du möta personer med FASD. Om du har kunskap om de livslånga konsekvenserna är för dem som fötts med skador av alkohol och andra droger får du större förståelse för deras svårigheter och bättre möjligheter att ge stöd.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev