Nyheter

Vi arbetar för att sprida nyheter som berör FAS/FASD i olika kanaler. På sidan Aktuellt lägger vi regelbundet upp inlägg och skriver om angelägna ämnen, ger tips om vidareläsning eller kommenterar saker som hänt på FASD-fronten. Ungefär en gång i månaden ger vi även ut ett Nyhetsbrev som du enkelt kan prenumerera på genom att fylla i din mailadress längst ner på sidan.

Under rubriken FAS i media samlar vi material från press, TV och andra media. Sist men inte minst förmedlar vi nyheter via Facebook och Linkedin.

Nyheter av vetenskaplig karaktär och från utländska media presenteras varannan vecka av vår kontakt i Estland som ger ut Alcohol News

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev