Experten svarar om FASD

Vår livechatt har gästats av Dr. Ihsan Sarman, några av de många frågor han besvarat kan du läsa nedan.

Hej, vet du något om hur många barn med alkoholskador det föds i Sverige? Ökar det, eller blir det färre?
Den frågan kan ingen svara exakt på då det inte finns en systematisk kartläggning. Vi har endast siffror från andra länder att kunna referera till. När det gäller FAS brukar man ange 1 barn per 1000 födda. Svaret på antal barn med alkoholskador är ännu mer oklar: det förutsätter bland annat att man sätter en diagnos utöver FAS, dvs FASD och där finns det andra brister. Men generellt anser man att det finns 10 ggr fler barn som har FASD än som har FAS, dvs 1 barn per 100.

Är alkohol den farligaste drogen för det ofödda barnet?
Utan tvekan är det så. Om alkoholhalten i blodet uppnår en hög nivå får även fostret detta och beroende på hur ofta och länge fostret har exponerats kan cellskada ej undvikas. I drogforsknings sammanhang kallas alkoholen för "DIRTY DRUG" för att den påverkar kroppens alla organ och celler.

Om man har druckit jättemycket nästan hela graviditeten, kan det ändå finnas en chans att barnet har klarats sig och blir helt normalt??
Helt normalt tror jag inte det kan bli. Men från forskningen är det välkänt att mottagligheten för alkohol (hur man bryter alkoholen) kan var olika och effekterna kan därför variera. Om alkoholhalten i blodet uppnår en hög nivå får även fostret samma nivå och exponeras för denna halt och beroende på hur ofta och länge exponeringen sker kan cellskada ej undvikas.

Finns det något sätt att se om barnet har fått alkoholskador innan det är fött? Något test eller ultraljud?
Mycket Intressant och viktig fråga. För närvarande finns det inte klinisk användbar metod men man forskar båda med ultraljud för att se om det finns formavvikelser av Corpus callosum i hjärnan (sk hjärnbalken) och med att identifiera blodmarkörer. Hjärnbalken är den struktur som i hjärnan som skadas främst när alkohol orsakar skada. Den andra forskningen som pågår är att analysera olika immunologiska markörer i moderns blod. Man analyserar cytokiner som vi alla har. Dessa utsöndras som immunologisksvar vid olika stress eller sjukdomar. Forskare har funnit att det finns olika cytokinmönster hos kvinnor som har druckit alkohol. Det är mycket spännande forskning

Är det skadligt för barnet att bli exponerat för alkohol under hela graviditeten, eller finns det några "säkra" perioder?
Det här är en fråga som många har velat få svar på i många år. Bakom det finns det kanske en önskan att det skulle kunna finnas s.k. "säkra perioder". Dessvärre finns det ingen säker period. Den allvarligaste skadan som också går att identifiera utåt inträffar dock under den första trimestern av graviditeten. Alkoholexponering senare under graviditeten (förutsatt att det inte har skett exponering under 1:a trimestern) leder till funktionsskador som inte ger sig till känna förrän barnet blir äldre och dessutom syns det inte utåt att barnet har ett specifikt utseende eller har fått.

Kan du berätta lite om hur det går till att utreda ett barn som man tror har FASD?
Jag skall försöka. Man samlar så mycket data som möjligt från tiden för graviditet. Barnets somatiska tillväxt kartläggs (vikt, längd, huvudomfång) Barnets utseende (ansikte) bedöms enligt tillgängliga kriterier för graden av utslätning av fåran mellan näsa och läpp, bredden av det röda på läppen samt ögonspringans längd. En bedömning av synfunktionen samt ögonbottenundersökning hos ögonläkare.

Vissa blodprover tas för att utesluta sjukdomar som kan orsaka litenhet (exempelvis tillväxthormon och sköldkörtelhormon, eventuellt får man bedöma njurarnas tillstånd). Ibland behöver man göra genanalys för att utesluta förändringar i kromosomer som kan ge liknande symptom Hos äldre barn kan man överväga att göra magnetkameraundersökning av hjärnan. Sedan får man göra olika neuropsykologiska tester för att kartlägga barnets kognitiva (intelligens), adaptiva (social kompetens) och beteendemässiga funktioner. Språkutveckling, och exekutiva funktioner är viktiga att kartlägga.

Alla frågor och svar från livechatten med Ihsan Sarman finns här
Vi kommer att ha fler tillfällen att chatta live med någon av våra experter. Vill du vara säker på att inte missa nästa livechatt rekommenderar vi dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev, se nedan.

Det går också att ställa en allmän fråga om alkoholrelaterade fosterskador direkt till FAS-föreningen, där våra medlemmar svarar inom 24 timmar. Den chatten hittar du här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev