Videoguide för pedagogisk personal

Students Like Me är en ny och kreativ videoguide i 9 delar för alla i pedagogisk verksamhet som arbetar med barn med fetalt alkoholsyndrom.

Under de senaste åren har man genom forskning kunnat identifiera vilka utmaningar barn med alkoholrelaterade fosterskador möter vid inlärning. Utifrån detta har man arbetat fram strategier för att hjälpa barn i skolan, både i vanlig klass och i specialundervisning.

Students Like Me ger lärare, specialpedagoger och annan pedagogisk personal en tydlig förklaring till vad fetalt alkoholsyndrom är, hur det påverkar barns inlärning och beteende, och vad som kan göras för att anpassa miljö och metoder så att barn med FAS får bättre förutsättningar att lära sig.

Denna videoguide inkluderar:

    - Hur man känner igen ett barn med FAS

    - Hur man ändrar klassen; miljö och anpassade undervisningsmetoder

    - Hur man kommunicerar tydligt och planerar övergångar och ostrukturerad tid i klassrummet.

Del 1 av 9

Vad är FAS?

 

Del 2 av 9

Barn med FAS har svårt att fokusera. Deras beteende uppfattas ofta som olydnad, medan det i verkligheten rör sig om avsaknad av förmåga.

 

Del 3 av 9

Ett barn med FAS är lättdistraherade. Hur kan du anpassa klassrummet?

 

Del 4 av 9

Skapa rutiner, struktur och förutsägbarhet.

 

Del 5 av 9

Anpassa undervisningsmetoderna använd multisensoriska undervisningsmetoder.

 

Del 6 av 9

Kommunicera tydligt! Ge och visa exempel. Ge korta, enkla direktiv. Ha ögonkontakt.

 

Del 7 av 9

Planera förflyttningar från ett klassrum till ett annat eller till lunchrast. Se till att det finns struktur och fasta rutiner. Påminn och förklara tydligt.

 

Del 8 av 9

Barn med FAS har svårt med sociala kontakter. Hjälp barnen att lära sig sociala färdigheter.

 

Del 9 av 9

Underlätta för dig själv som pedagog, läs på om FAS.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev