Webbresurser för dig som jobbar i skolanStudiepaket NPF

Fosterskador av alkohol eller droger leder till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF. Studiepaketet från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med NPF i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. 

Levla

Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser när det handlar om generella skolsvårigheter, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet. Stödmaterialet skapades i Umeå kommun via projektet Levla Lärmiljön och är kostnadsfritt. 

Rapport: Skolsvårigheter är vanliga hos barn till föräldrar som missbrukar 

Ny studie som visar att skolsvårigheter är vanliga hos barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk sjukdom. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. 

Kunskapsunderlag för pedagoger om elever med FAS

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medföddaskador av alkohol 

Skolfam hjälper barn att lyckas i skolan

Skolfam ökar chanserna för barn i familjehem att lyckas i skolan.

Många barn med FASD är placerade i familjehem. Både FASD och familjehemsplacering utgör riskfaktorer för att misslyckas i skolan. Att lyckas i skolan utgör en stark skyddsfaktor. För att förbättra skolresultaten har Skolfam utvecklats som ett nationellt samarbete mellan kommuner och med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.  

Interaktiv webbutbildning om Skolfam för barn 

Utbildningspaket: De glömda barnen

Bengtsson på dörren”
En oerhört gripande och angelägen historia om 14-årige Peter och hans ensamstående pappa Rolf som har alkoholproblem, gestaltade av Marcus Bellatreccia och Björn Kruse.
Läs mer och boka på Adesso Productions 

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev