Symtom

Eftersom alkoholmolekylerna är små tränger de igenom moderkakan och når ut till varje cell. Därför kan alkohol orsaka skador på alla kroppsdelar och organ. Allvarligast är de skador som drabbar hjärnan och övriga centrala nervsystemet, men hjärtfel och andra fysiska skador vållar ofta också stora bekymmer.

Exempel på symtom från centrala nervsystemet:

  • Sömnrubbningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Överkänslighet mot intryck
  • Hyperaktivitet
  • Försenad talutveckling
  • Inlärningssvårigheter

Exempel på fysiska skador är:

  • Hörselskador
  • Synskador
  • Hjärtfel
  • Skelettmissbildningar

Under rubriken Stöd och Råd/Hälso- och sjukvård kan du läsa mer om olika symtom och hur de yttrar sig.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev