Hälso- och sjukvård

Du som jobbar inom hälso- och sjukvård träffar med jämna mellanrum patienter med FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, eller andra drogrelaterade fosterskador, både barn och vuxna. I de flesta fall vet du förmodligen inte om det eftersom denna typ av skador ger upphov till funktionsnedsättningar som kan vara mer eller mindre osynliga.

Personer med FASD har ofta en mängd olika kontakter inom hälso- och sjukvården, det gäller såväl den somatiska som den psykiatriska vården. Det är inte ovanligt att ett barn under hela sin uppväxt inte bara besöker BVC regelbundet, utan även BUP och barnhabilitering samt flera olika former av specialistvård. Många har dessutom ett fortsatt stort vårdbehov i vuxenlivet.

När du möter en patient med FASD, i synnerhet ett barn, är det viktigt att vara utrustad med kunskap, men också med tid och tålamod. Personer med FASD är ofta oerhört stresskänsliga och blir lätt överstimulerade av nya miljöer, nya människor och för mycket intryck. I sådana situationer kan det bli kaotiskt och även den enklaste rutinundersökning blir omöjlig att genomföra. Det går dock att förebygga sådana situationer med ganska enkla medel och du hittar flera användbara verktyg här på portalen.

Den kunskapsbank som presenteras här på FAS-portalen handlar till stor del om barn med FASD, men självklart är den också till nytta för dig som möter vuxna med FASD, eller personer som har medfödda skador av andra droger.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev