Forskning och fakta

FAS-föreningen strävar efter att lyssna av forskarvärlden och fånga upp nya rön. Vi arbetar också aktivt för att sprida viktiga forskningsresultat så att de når en större krets. Syftet är alltid att kunskap om alkohol- och drogrelaterade fosterskador ska komma till praktisk nytta för dem som verkligen behöver den; de som är utsatta.

Alkohol

Under mer än femtio år har man forskat på hur alkohol skadar embryo och foster. I djurstudier har man kunnat studera i detalj hur cellernas tillväxt, utveckling och funktion påverkas när de utsätts för alkohol. Genom denna forskning har det också blivit lättare att förstå vilka de livslånga konsekvenserna kan bli för människor.

Socialstyrelsen gav 2013 Nka och Linnéuniversitetet i uppdraget att göra en sammanställning av vetenskaplig litteratur rörande psykosociala konsekvenser och preventiva aspekter av alkoholrelaterade fosterskador. Du kan ladda ner den här

Rapportserien "Alkohol och samhälle" handlade år 2020 om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. De senaste forskningsresultaten presenteras på ett lättillgängligt sätt, bland annat de nya rönen om hur spermierna påverkas genetiskt av alkohol.

Andra droger

Fosterskador av illegala droger har inte studerats under lika lång tid som alkoholskadorna, men många studier har ändå gjorts. Mer forskning behövs för att man till fullo ska förstå vad skadorna kan innebära i ett livstidsperspektiv.

I menyn hittar du ett urval av forskningsmaterial inom olika områden. Om du inte hittar det du söker, eller själv har forskningsmaterial som du vill ska få spridning, är du välkommen att kontakta FAS-föreningen så hjälper vi dig!

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev