Språk och tal

Den språkliga förmågan kan vara nedsatt eller försenad hos barn med FASD. Det kan innebära svårigheter med uttalet, men även svårigheter att använda språket för att göra sig förstådd och förstå andra. Problemen kan vara kopplade till hörseln och barnets förmåga att uppfatta ljud, det kan också vara något fel i själva talapparaten. Det är dock inte alltid man kan hitta den bakomliggande orsaken.

Man delar in tal- och språkförsening i olika kategorier:

  • Språkljudsystemet, de ljud som vårt språk är uppbyggt av
  • Motoriken, det vill säga hur man rör munnen och tungan för att skapa olika språkljud
  • Grammatiken, hur man sätter ihop orddelar och gör meningar av ord
  • Språkförståelsen, vad ord och meningar betyder
  • Pragmatiken, kroppsspråk och hur man anpassar språket i olika sociala sammanhang

För att kunna tala måste många muskler samarbeta och det kan vara motoriska svårigheter som gör talet otydligt. Barn som har svårigheter med själva språkljuden skapar ofta sitt eget språkljudssystem genom att byta ut ljud som skapas långt bak i munnen till sådana som är enklare att forma. Katt blir då ”tatt” och docka blir ”dotta”.

Grammatiska svårigheter kan innebära att inte förstå skillnaden mellan singular och plural, eller hur ordföljden påverkar betydelsen i en mening, exempelvis polisen jagar tjuvar/tjuvar jagar polisen. I språkförståelse ingår även att förstå sådant som sägs ”mellan raderna” och barn med dålig språkförståelse kan har svårt att följa instruktioner eller återberätta saker de fått höra.

Den språkliga förmågan omfattar också att kunna föra ett samtal där man interagerar med en annan person. Att hålla sig till ämnet i en konversation och tolka röstläge, mimik och annat kroppspråk kan vara svårt.

Det är inte ovanligt att personer med FASD på ytan verkar ha en påfallande god verbal förmåga, medan den språkliga förståelsen är betydligt sämre. Man ska därför vara uppmärksam och försäkra sig om att innebörden av det man pratar om verkligen går fram. När man ställer följdfrågor och resonerar brukar det bli tydligt om den man talar med verkligen förstått, eller bara svarar något som låter rätt.

En grundlig utredning hos logoped är alltid värdefull för att få en uppfattning om var barnets språksvårigheter ligger. Alla barn har en potential och kan med stöd och träning förbättra sin språkliga förmåga, men det gäller att uppmuntra och hålla kvar motivationen hos barnet, bland annat genom att glädja sig åt små framsteg och inte stirra sig blind på målet.

Mer information om språkstörningar hittar du på Riksförbundet Attention och Dyslexiförbundet. 

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev