Öronavvikelser FASD

En genomgång av studier som rapporterar förekomst av funktionella och strukturella öronavvikelser hos barn som exponerats för alkohol under fostertiden har genomförts av ett forskarteam vid universitet i Sidney, Australien. Materialet publicerades i november 2021 och omfattade totalt 2 496 alkoholexponerade barn.

Man fann att en betydande andel barn som varit exponerade för alkohol under fostertiden hade öronavvikelser. Avvikelser visade sig både som strukturella förändringar som underutvecklade eller felplacerade ytteröron, och som försämrad funktion som hörselnedsättningar eller inflammatoriska tillstånd.     

Resultaten från den aktuella studien visar vikten av att undersöka öronen vid utredning av patienter med misstänkt FASD. Hörselnedsättning eller andra störningar i örats funktion kan vara en bakomliggande orsak till exempelvis utagerande beteende eller nedsatt inlärningsförmåga hos barn med FASD.  

Funktionella öronavvikelser kan dock vara svåra att upptäcka, i synnerhet hos barn i yngre åldrar. Hälso- och sjukvården behöver därför kunskap om att öronavvikelser är vanligt förekommande hos prenatalt alkoholexponerade barn och att det i så fall kan finnas andra (dolda) funktionsnedsättningar.   

“Ear Abnormalities Among Children with Fetal Alcohol Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis” 

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev