Arbetsmaterial för dig som jobbar inom skolan

Alla som möter barn, ungdomar och vuxna med FASD behöver strategier för att ge bästa möjliga stöd. FAS-portalen erbjuder dig vardagliga tips och vägledning, men också fördjupning i form av handlednings- och arbetsmaterial.   

10 praktiska tips

Några snabba råd kan vara ett första steg för att underlätta vardagen. Här är en PDF med 10 praktiska tips som du kan använda.

Lärarhandledning

FAS-föreningen tar fram material särskilt för dig som arbetar med barn med FASD i skolan. "Att undervisa elever med fosterskador av alkohol, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD" är utarbetat efter en kanadensisk förlaga som anpassats till svenska förhållanden. Häftets olika avsnitt ägnas åt elevens egna resurser och förmågor. Kapitel-indelning efter olika ämnesområden som språkutveckling, matematik etc, illustrerade genom fallbeskrivningar. Till varje kapitel finns checklistor för att bedöma elevens aktuella nivå och utveckling.
Utges av FAS-föreningen. 60 sidor i A4-format, spiralbunden plastomslag.


Pris: 150 kronor

Första [FASD]hjälpen

Första [FASD]hjälpen är ett studiematerial som vänder sig till adoptiv- och fosterföräldrar men lika gärna kan användas av personal inom exempelvis barnomsorg, skola och socialtjänst. Materialet kan användas för egenstudier men ger större utbyte om man är två eller flera som studerar det tillsammans.

Är du nyfiken på innehållet?
Innan du beställer kan du läsa ett litet smakprov:
Arbetsboken
Faktaboken

Pris:
Paketpris för båda böckerna 350 kr (frakt tillkommer)
(ordinarie pris i nätbokhandel 400 kr)

Mer att läsa

Du  hittar arbetsmaterial, webbutbildningar med mera i menyn under rubriken Webbresurser

Du hittar ytterligare böcker, broschyrer med mera under fliken Beställ material

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev