Fokus FAS-föreläsaren Frida Dangardt: ”Även pappans drickande påverkar”

Som barnfysiolog insåg Frida Dangardt att många inom vården saknade kunskaper om alkoholrelaterade fosterskador. Sedan dess har hon varit med och tagit fram en omfattande forskningsöversikt. På Fokus FAS delade hon med sig av sitt vetande.

I dag har Frida Dangardt sin arbetsvardag som överläkare på Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Där möter hon ibland barn som kan misstänkas ha skador kopplade till FAS, fetalt alkoholsyndrom, eller FASD, som står för det vidare paraplybegreppet för fetala alkoholspektrumstörningar.

− Medfödda hjärtfel är en av flera saker som kan drabba barn med alkoholskador. Vid berusningsdrickande under graviditet finns en tredubblad risk, säger Frida Dangardt.

Hennes eget intresse för alkoholrelaterade fosterskador började när hon som postdoktor i England bidrog till en forskningsstudie om tidiga orsaker till hjärt- och kärlsjukdom. Studien tittade på en stor grupp barn i relation till hur de hade exponerats för alkohol och rökning.

I sitt arbete på barnfysiologen i Göteborg, där hon undersökte barn med medfödda missbildningar, märkte hon att FAS var ganska okänt för många.

− Jag började fråga om barnet var utrett för alkoholrelaterade fosterskador och märkte att det fanns stora kunskapsluckor. Man såg bara att barnet hade något syndrom, men på de genetiska utredningarna hittades inget och man visste inte vad det var, säger hon.

Numer är Frida Dangardt en del i expertgruppen bakom den årliga rapportserien ”Alkoholen och samhället”. 2020 gjordes en internationell och nationell forskningsöversikt som resulterade i rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar”.

Det är just det gemensamma ansvaret Frida Dangardt lyfter lite extra under sin föreläsning på FAS-föreningens konferens Fokus FAS på Ågrenska i Göteborg. Ett gemensamt ansvar som innebär att både pappan och mamman har del i det ofödda barnets välmående och hälsa. Dels är det troligare att mamman fortsätter att dricka under graviditeten om inte också pappan avstår alkohol. Dels visar forskning att det finns en risk, om än liten, att även pappans alkoholkonsumtion före befruktningstillfället kan orsaka skador hos fostret. 

− Det finns olika studier som visar att pappans spermier påverkas och att risken för till exempel missfall, medfödda hjärtfel och akut lymfatisk leukemi, som är den vanligaste formen av leukemi hos barn, ökar när mannen dricker alkohol före befruktningen, säger hon.

Det gemensamma ansvaret handlar också om att FAS och FASD inte är att betrakta som ett individuellt problem, utan ett problem på samhällsnivå. Där är Frida Dangardt tydlig.

− Det pratas om det här som ett problem relaterat till kvinnor och graviditetsperioden. Men det stämmer inte. Både män och kvinnors drickande påverkar, och om vi minskar den totala alkoholkonsumtionen i en befolkning minskar också antalet gravida som dricker, säger hon.

Frida Dangardt anser att det bästa sättet att minska antalet barn som föds med FAS eller FASD är en restriktivare alkoholpolitik. Högre skatt på alkohol, minskade öppettider på Systembolaget och minskad alkoholreklam är saker som har effekt på alkoholkonsumtionen.

En anledning till att de alkoholrelaterade skadorna minskar i takt med att hela befolkningen dricker mindre, är att det ofta går runt fem veckor från befruktning till konstaterad graviditet. Det betyder att flera kvinnor faktiskt har druckit innan de vet att de är gravida.

− Många vill veta var gränsen går, hur mycket alkohol som är skadligt. Men till och med ägg som inte har implanterats utsätts för alkohol om kvinnan dricker, säger Frida Dangardt.

Någon vetenskapligt bevisad säker gräns för drickande finns inte, varken före eller under graviditet. Däremot finns det gott om forskning som påvisar att alkohol är en farlig molekyl som kan ta sig in i alla kroppens celler och därmed kan påverka i princip alla organsystem, beroende på när under graviditeten fostret utsätts för den.

− Alkohol är ett av våra farligaste nervgifter. Det vet vi säkert. Så det bästa rådet är att helt låta bli att dricka om man planerar en graviditet, säger Frida Dangardt.

Text: Camilla Adolfsson

 

Fakta/Så här kan alkohol påverka fostrets organsystem

Hjärna och nervsystem är de organ som påverkas mest. Nästan alla kognitiva funktioner, som till exempel inlärning och beteende, påverkas av alkoholexponering under fosterstadiet.

Risken för medfödda hjärtfel är avsevärt högre. Även pappans drickande har visat sig ha kopplingar till medfödda hjärtfel som hål mellan förmaken eller hål mellan kamrarna.

Mängden bindväv i lungorna kan öka, vilket kan leda till andningsproblem. Alkohol under graviditeten kan också försämra ciliehårens funktion.

Njurarna kan bli missbildade på olika sätt, till exempel outvecklad eller avsaknad av njure.

Skelettets utveckling kan påverkas, bland annat i form av en underutvecklad överkäke.

Alkohol kan orsaka en nervblockering i mag- och tarmkanalen. Den leder till att tarmarna inte kan transportera föda, avföring och luft, och märks som buksmärtor och förstoppning.

En ökad oxidativ stress kan ge negativa konsekvenser för fostrets immunförsvar och på sikt ligga till grund för autoimmuna sjukdomar i vuxen ålder.

 

Källor: Frida Dangardts föreläsning ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge” den 9 februari 2023 i samband med FAS-föreningens konferens Fokus FAS på Ågrenska i Göteborg.

Rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - ett gemensamt ansvar” av Sven Andreasson, Tanya Chikritzhs, Frida Dangardt, Harold Holder, Timothy Naimi och Tim Stockwell. Utgiven 2020.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev