Att leva med FAS

Cecilias mamma missbrukade alkohol när hon var gravid och Cecilia föddes med alkoholrelaterade fosterskador, FAS. Här berättar Cecilia själv bland annat om sin uppväxt och hur diagnosen påverkar henne, men hon förmedlar också hopp till andra som lever med FAS.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev