Sveriges första informationsfilm om FAS

Kanske vet du redan vad FAS är, men vet dina vänner, släktingar och andra i ditt nätverk? Dela med dig av filmen på sociala medier så kan du ge dem viktig kunskap!

Filmen är den första i sitt slag i Sverige. Det är en kort film på 1 minut och 45 sekunder som passar bra att använda för att väcka intresse och få fler att uppmärksamma våra barn.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev