Stöd och hjälp till anhöriga och närstående

Är du förälder, syskon, arbetskamrat, granne, eller har du kommit i kontakt med personer med FASD i något annat sammanhang? Då har du en unik möjlighet att göra skillnad! En förstående omgivning som vet vad FASD handlar om är ovärderligt för personer med denna typ av funktionsnedsättningar.

Har du själv FAS, FASD, eller annan drogrelaterad fosterskada, då vet du redan vad det handlar om, men människor i din omgivning kanske inte vet det. Att mötas av förståelse i små vardagsnära situationer minskar oro och stress för den som lever med FASD. Du som står nära och har en god relation till en person med FASD kan därför vara minst lika viktigt som organiserade stödinsatser som kommer utifrån.

Som förälder har man en särskilt betydande roll, inte bara under barnets uppväxt utan också i vuxenlivet. Problematiken förändras under årens lopp och det är viktigt att vara uppdaterad, både som förälder och närstående.

Bli medlem i FAS-föreningen

Vi i FAS-föreningen jobbar för att barn med fosterskador av alkohol och droger ska få rätt hjälp och stöd i skolan, inom sjukvården och av socialtjänsten. Vill du stödja vårt fortsatta arbete? Bli medlem! FAS-föreningen är öppen för alla och det kostar bara 150 kr/person. Barn under 18 år betalar ingen avgift. Du kan också ge ett valfritt bidrag och erhålla ett gåvobevis.

Bli medlem i FAS-föreningen här


På FAS-portalen är kunskap och erfarenheter samlade under olika kategorier så att du lätt kan ta till dig det du behöver. Oavsett vad du söker hittar du alltid användbara resurser via portalen.

Via rubriken Hälso- och sjukvård i menyn hittar du bland annat information om

  • Vad som skadas
  • Symtombeskrivningar
  • Behandling

Rubriken Socialtjänst i menyn leder dig till information om bland annt

  • Beteendeproblem
  • Fallbeskrivningar och mycket annat

Via rubriken Skola och förskola kan du få tips om

  • Strategier som du kan använda i vardagen
  • Pedagogiska verktyg som även fungerar hemma
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev