Digitala föreläsningar om alkoholrelaterade fosterskador

En föreläsningsserie i fyra delar om Alkohol, graviditet och små barns hälsa som arrangeras av Junis, i samverkan med IOGT-NTO, CAN och Länsstyrelserna.

Föreläsningsserien vänder sig till dig som i din yrkesroll möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn. Vi välkomnar också dig som är beslutsfattare och dig som är intresserad av frågor kring hälsa, barnrättsfrågor och förebyggande arbete.

Del 1:

How do the Nordic countries prevent FASD? What are the challenges and what can Sweden learn? Niina-Maria Nissinen, Tammerfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum. (Föreläsningen är på engelska.) Föreläsningen startar 03.35 i filmen.

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar. Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Föreläsningen startar 16:28 i filmen.


Del 2:

med representanter för FAS-föreningen, samt Jenny Rangmar som ingår i vårt expertnätverk.

Vem ser barn med FAS? Var finns information och verktyg? Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen.
- Annika Andersson, familjehemsförälder till barn med FAS och tidigare ordförande i FAS-föreningen.
Hur gick det för de alkoholskadade barnen? Jenny Rangmar, forskare, fil dr i psykologi.


Del 3:

SAM-verkstad – en metod för att jobba med livsstilsfrågor med föräldrar på exempelvis familjecentraler. Åsa Ranung, medförfattare till materialet, med lång erfarenhet av folkhälsofrågor.


Del 4:

Hur kan vi tidigt uppmärksamma barn i riskmiljöer?
Från BarnSäkert i region Dalarna: Anna Berg barnsjuksköterska, koordinator och vårdutvecklare Barnhälsovården och Inga-Lill Hellsing barnsjuksköterska, koordinator och BHV-sjuksköterska.
Föreläsningen startar 04:43 i filmen.

Familjeorienterat arbetssätt – barn har rätt till stöd som anhöriga.
Agnes Lundström, Socialstyrelsen.
Föreläsningen startar 28:31 i filmen.

https://www.junis.se/konferens

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev