Digitala föreläsningar om alkoholrelaterade fosterskador

En video av Laurie Whyte, FASD-förälder

Åtta personer med FASD delar med sig av sina tankar om att leva med fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, i intervjuer med representanter för stödgruppen Dufferin Wellington i Kanada. Filmen är på engelska.

 

Find more from Guelph Wellington Dufferin FASD Action Group (Canada, May 2021)

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev