Hur en utredning går till

Sedan fem år tillbaka finns en regional specialistklinik på Sørlandet sykehus i Arendal, där man årligen utreder cirka 50 barn med misstänkta alkoholskador. Utredningarna görs av ett team bestående av barnläkare, neuropsykolog, specialpedagog, barnpsykiatriker och socionom och vid behov konsulteras andra specialister.

Hur en utredning går till presenteras i fem korta filmer på Youtube. Teamet i Arendal erbjuder även vidareutbildning i diagnosmetodik för personal inom hälso- och sjukvård även utanför Norge.

EEG-undersökning

 

Läkarundersökning

 

 

Magnetkameraundersökning

 

 

Neuropsykiatrisk undersökning

 

 

Välkommen till Arendal Sykehus

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev