Stöd & Råd

För dig som möter barn i ditt arbete är det särskilt viktigt att du känner till vad FAS och FASD är och vet hur det påverkar dem som är drabbade. Den här portalen är till för att ge dig stöd och råd i din yrkesroll när du kommer i kontakt med dessa barn. Fosterskador av alkohol är dock ingenting som växer bort, det är därför minst lika viktigt att ha kunskap om FAS och FASD om man arbetar med vuxna som kan ha varit utsatta för alkohol under fostertiden.

Inom FAS-föreningen har vi genom åren byggt upp en omfattande kunskapsbas som vi gärna delar med oss av. Förutom fakta om alkohol- och andra drogskador finns här tips på hjälpmedel, material att ladda ner och länkar till resurser där ni kan läsa mer och fördjupa dig i ämnet.

Har du frågor eller synpunkter på portalen och hur vi kan förbättra? Tveka inte att höra av dig 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Här hittar du snabbt information om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och råd du har nytta av i kontakten med patienterna.

SKOLA OCH FÖRSKOLA

När du möter elever med FASD behöver du kunskap om problematiken och verktyg att arbeta med, allt du behöver hittar du här.

SOCIALTJÄNST

Klienter med FASD har ofta funktionsnedsättningar som inte syns. Här finns bra information, praktiska tips och råd.
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev