Fokus FAS, lärorikt och inspirerande om fosterskador av alkohol 

Fokus FAS, den första svenska FASD-konferensen, gav mersmak för såväl deltagare som arrangör. Två intensiva dagar på Ågrenska gav barnläkare, barnpsykologer och andra yrkeskategorier massor av ny kunskap om alkoholrelaterade fosterskador.  

Konferensen Fokus FAS lockade omkring 120 deltagare varav drygt hälften deltog på plats på Ågrenskas anläggning på Lilla Amundön utanför Göteborg. Sveriges och Norges främsta experter och mest meriterade forskare och praktiker behandlade ämnet alkoholrelaterade fosterskador ur flera olika perspektiv under de båda konferensdagarna. Kunskap om alltifrån hur enskilda celler och vårt DNA påverkas av alkoholexponering till vad det innebär för dem som drabbas och deras anhöriga i ett livstidsperspektiv förmedlades till en intresserad åhörarskara. Utöver det gavs en hel dags presentation av hur man arbetar med utredning, diagnosticering och uppföljning av familjer på Nordens enda kompetenscentrum för alkohol- och drogskador i norska Arendal.

”En utmärkt anordnad konferens om ett viktigt ämne där okunskapen är stor” skriver en av deltagarna i sin utvärdering. "Bästa utbildningen på många år!” skriver en annan. Vi i FAS-föreningen är oerhört tacksamma för alla föreläsare som gjorde dessa dagar möjliga genom att bidra med sin tid och stora kunskap. Just den höga vetenskapliga nivån lyftes fram av många deltagare. Mellan föreläsningarna fanns tid för spännande möten mellan professionella från olika discipliner och en inspirerande atmosfär genomsyrade dagarna på Ågrenska. 

Genom Fokus FAS har ett hundratal yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fått baskunskap och verktyg att använda då de möter barn med misstänkt FASD. Kunskap som vi hoppas får spridning och kommer till nytta för barn, ungdomar och vuxna med FASD över hela landet.

Konferensen som helhet, från programupplägg till konferensanläggning och mat, fick högsta betyg när deltagarna efteråt skattade hur nöjda de var. En så överväldigande respons var mer än vi vågat hoppas på och det sporrar oss att fortsätta vårt arbete. En ingående utvärdering av arrangemanget är redan påbörjad för att ligga till grund för nästa konferens med fokus på FAS. Vår målsättning är att den ska bli ännu bättre!

/Katarina Wittgard, verksamhetsansvarig FAS-föreningen

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev