Prevalens

Det har gjorts många försök att göra tillförlitliga beräkningar av hur många barn som föds i världen med skador till följd av alkoholexponering. Olika metoder och tillvägagångssätt bidrar till att siffrorna varierar och är svåra att jämföra. Här är ett litet urval av intressanta studier om prevalens.

The Lancet publicerade i januari 2017 en forskningsgenomgång gjord av Dr Svetlana Popova och kollegor “Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis” Resultatet visar att 1 av 67 kvinnor som dricker under graviditet kommer att föda ett barn med FAS. Det kan innebär att det i världen föds 119 000 barn med FAS årligen.

Den vetenskapliga tidskriften Pediatrics publicerade 2014 artikeln; Prevalence and Characteristics of Fetal Alcohol Spectrum Disorders, som är en studie av 6-7-åringar i ett medelklassområde i Mellanvästern, USA. Totalt uppskattades 2.4% till 4.8% av barnen ha FASD, vilket är högre än vad tidigare uppskattningar visat. Författare: Philip A. May, Amy Baete, Jaymi Russo, Amy J. Elliott, Jason Blankenship, Wendy O. Kalberg, David Buckley, Marita Brooks, Julie Hasken, Omar Abdul-Rahman, Margaret P. Adam, Luther K. Robinson, Melanie Manning, H. Eugene Hoyme.

"The Epidemiology of FASD in a Province in Italy: Prevalence and Characteristics of Children in a Random Sample of Schools", var den första studien i sitt slag och publicerades 2006. Prevalensen för FAS i två distrikt i Lazio-regionen uppskattades till 3,7 till 7,4 per 1000 barn och prevalensen för FASD var 20,3 till 40,5 per 1000 barn. Ytterligare forskning på barn från medelklassområden har gjorts i Italien och utifrån resultaten menar man att de beräkningar som gjorts i övriga delar av västvärlden sannolikt är underskattningar. År 2011 publicerades Prevalence of Children with Severe Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Communities Near Rome, Italy, av Philip A. May, Daniela Fiorentino, Giovanna Coriale, Wendy O. Kalberg, H. Eugene Hoyme, Alfredo S. Aragón, David Buckley, Chandra Stellavato, J. Phillip Gossage, Luther K. Robinson, Kenneth Lyons Jones,5 Melanie Manning, och Mauro Ceccanti. 

I Afrika, Asien och Sydamerika ökar risken för att fler barn ska födas med FASD. Alkoholreklamen riktad till kvinnor ökar och konsumtionen stiger. År 2001 presenterade amerikanska National Institutes of Alcoholism and Alcohol Abuse (NIAAA) en studie på lågstadiebarn i ett vinodlardistrikt Västra Kapprovinsen, Sydafrika. Resultatet visade den dittills hösta prevalensen för FAS i världen; 40,5 - 46,4 barn per 1000 i ålder 5-9 år hade FAS.

Mer att läsa

Alkoholkonsumtion och risknivåer, kunskapsunderlag och förslag till rekommendationer. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Stockholms läns landsting; Rapport 2018:1 hämta PDF här

Pediatrics, Prevalence and Characteristics of Fetal Alcohol Spectrum Disorders,
läs on-line eller ladda ner som PDF

Prevalence of Children with Severe Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Communities Near Rome, Italy: New Estimated Rates Are Higher than Previous Estimates, läs on-line här

Fetal Alcohol Spectrum Disorder in South Africa: Situational and Gap Analysis, 2008, PDF

Reportage från Sveriges Radio om alkoholrelaterade fosterskador i Sydafrika.
Lyssna på programmet här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev