Aktuellt från FAS-föreningen

Tillfälligt erbjudande för dig som blir medlem nu

2023-03-23
Unikt erbjudande för alla som blir medlemmar! Just nu erbjuder vi boken ”Medfödda alkoholskador hos barn: om FAS och FASD”, utan extra kostnad. Boken…

Fem i fokus på Fokus FAS

2023-03-10
Ungefär 60 personer, allt från barnläkare och barnmorskor till psykologer och adoptionshandläggare, deltog i Fokus FAS på plats i Göteborg den 9–10 fe…

Fokus FAS, lärorikt och inspirerande om fosterskador av alkohol

2023-02-21
Fokus FAS, den första svenska FAS-konferensen, gav mersmak för såväl deltagare som arrangör. Två intensiva dagar på Ågrenska gav barnläkare, barnpsyko…

Fokus FAS – Sveriges första konferens om alkoholrelaterade fosterskador

2023-02-08
Den 9–10 februari arrangeras för första gången i Sverige en nationell konferens om alkoholrelaterade fosterskador, Fokus FAS. Sveriges och Norges främ…

Krav på stöd till barn med alkoholskador följs dåligt i Danmark

2023-01-15
I Danmark får regioner kritik för att de inte följer de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp. I Sverige finns inga krav över huvud taget på att bar…

Med fokus på barn utsatta för alkohol under fosterstadiet

2022-11-14
Nordens välfärdscenter har släppt rapporten “How to strenghten the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good li…

FAS-föreningen med på prestigefylld internationell konferens om FASD

2022-09-17
Som representanter för FAS-föreningen i Sverige deltog verksamhetsansvarig Katarina Wittgard och fil.dr Jenny Rangmar vid EUFASD6, den sjätte europeis…

Internationella FAS-dagen 9/9

2022-09-09
Varje år föds hundratals barn i Sverige som fått men för livet av alkohol under fostertiden. De har neuropsykiatriska svårigheter, men ofta också fysi…

FASD borde vara kursämne för barnläkare under ST

2022-09-01
Kunskap om hur alkohol påverkar det växande fostret och hela individens liv är otillräcklig inom vården. Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, borde…

En enorm lättnad att få en förklaring

2022-08-22
När Maria och Philip adopterade treåriga Andrėja från ett barnhem i Litauen hade de ingen aning om att det fanns något som heter alkoholrelaterade fos…
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev