Hitta dina rättigheter

Samhällets resurser för att ge stöd och hjälp verkar ibland vara en djungel. Regelverk ändras, verksamheter omstruktureras och det är inte alltid lätt att komma rätt i systemet när man behöver hjälp. Trots att alla har samma rättigheter, ser möjligheterna att få stöd och hjälp olika ut beroende på var i landet man bor.

Vilka resurser som finns och var man hittar dem beskrivs överskådligt på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats .

Om man kommer i kontakt med rättsväsendet, oavsett om det är som offer eller förövare, så ger Brottsförebyggande rådet, BRÅ, svar på många viktiga frågor.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev