FAS i media

Vi har samlat en del intressanta länkar från media som på ett eller annat sätt berör alkohol och graviditet eller FAS för dig som vill läsa mer.

Samtal kan förebygga alkohol­skador på barn

SvD Debatt 2023-11-26:

Alkoholproblem i familjen och alkohol­skador på barn kan och ska förebyggas. Forskningen visar i dag att både alkohol­konsumtion hos den gravida kvinnan under graviditet och blivande pappans alkohol­konsumtion före graviditet kan öka risken för medfödda skador och beteende­svårigheter hos barnet.

Läs mer >>

Bättre liv för alkoholskadade barn

Bättre utbildning och verktyg kan hjälpa vårdpersonal att stötta barn med medfödda alkoholskador enligt ny rapport, skriver Johanna Andersson i tidningen Accent. FAS-föreningen tar nu ett första steg genom att för första gången i Sverige arrangera en nationell konferens om alkoholrelaterade fosterskador, Fokus Fas, för personal inom vårdsektorn, den 9–10 februari på Ågrenska.

Läs mer

"Malou efter 10", 19/4 2021"

Karl och Katarina Wittgard representerade FAS-föreningen i Malou efter 10 med anledning av boken Medfödda alkoholskador hos barn som är den första boken på svenska om alkoholrelaterade fosterskador, FASD/FAS. Tillsammans med Jenny Rangmar som är en av författarna intervjuades Karl Wittgard, som har diagnosen FAS, i TV-studion hos Malou von Sieverts. Med på videolänk fanns även Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen.

Inslaget finns att se här

Spännande läsning om FASD i nytt magasin, 29/10 2020

Reportage om teamet vid Arendals sjukhus i Norge, hur man arbetar med utredning av barn med misstänkt FASD och mycket annat. Magasinet innehåller även ett flertal intressanta intervjuer med bland annat forskare, föräldrar och vuxna med FAS. Hämta magasinet som PDF här

Magasinet ges ut av Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader, Helse Sør-Øst, Barne- og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus, Arendal

Mycket att lära av Norge
Sedan fem år tillbaka finns en regional specialistklinik på Sørlandet sykehus i Arendal, där man årligen utreder cirka 50 barn med misstänkta alkoholskador. Utredningarna görs av ett team bestående av barnläkare, neuropsykolog, specialpedagog, barnpsykiatriker och socionom och vid behov konsulteras andra specialister. Hur en utredning går till presenteras i fem korta filmer på Youtube. Teamet i Arendal erbjuder även vidareutbildning i diagnosmetodik för personal inom hälso- och sjukvård även utanför Norge.

Intressant temanummer av tidningen Barnläkaren, 28/11 2018

Barn och drogberoende är temat i BARNLÄKAREN, Svenska barnläkarföreningens tidning. Dr Ihsan Sarman är temaredaktör och flera artiklar handlar om barn med alkohol- och drogrelaterade skador.

Några av våra främsta experter på området bidrar med intressanta artiklar och intervjuer, förutom Ihsan Sarman även Docent Magnus Landgren, Skaraborgs sjukhus, barnläkare Tomas Arvidsson och mödravårdsöverläkare Joy Ellis från Haga-teamet i Göteborg samt fil dr Jenny Rangmar, forskare vid Göteborgs universitet. 

Bland flera intressanta artiklar rekommenderar vi ”Prenatalt alkoholskadade barn - förbisedda, feldiagnostiserade och försummade” av dr. Magnus Landgren, på sidan 10-11 samt ”Hur gick det för barnen som skadades av alkohol som foster?” av fil. dr. Jenny Rangmar på sidan 18-19.

Hämta PDF här

SVT Nyheter 23/7 2017

I Sverige är medvetenheten om riskerna med att konsumera alkohol under graviditeten högre än i många ändra länder. Ändå kostar de allvarligaste formerna av alkoholrelaterade fosterskador samhället årligen drygt 14 miljarder kronor och många barn får aldrig rätt diagnos, visar Alkoholrapporten från Systembolaget. Läs hela artikeln på SVT Nyheter

Läs också intervjun med Katarina Wittgard "FAS-diagnosen blev en räddning för Katarinas son"

Behandling/terapi/stöd vid ADHD

Många barn med fosterskador av alkohol har ADHD symptom/diagnos. Här är en översikt av de olika former av behandlingar, terapi och stöd som används

Pappans drickande kan skada barnet

Ny forskning från Korea visar att alkohol orsakar genetiska förändringar på spermierna som kan föras vidare till fostret. Ännu finns bara djurstudier och mer forskning behövs.

Dialog med Region Skåne

Efter FAS-föreningens debattsvar tog regionrådet Anders Åkesson (MP) initiativet till dialog med FAS-föreningen för att diskutera problemet med den rådande bristen på kunskap om alkoholrelaterade fosterskador. Diskussionerna kommer att fortsätta och frågan lyfts förhoppningsvis upp i många olika sammanhang inom Region Skåne.

Lokaltidningen Landskrona | Svalöv

…intervjuar Karl Wittgard, ambassadör för Furuboda folkhögskola, som föreläser med målet att minska fördomar mot funktionshindrade.

Cecilia ”Cissi” Johansson berättar

Cecilia Johansson har FAS och jobbar för Drugsmart. Hemmets Journal har skrivit en artikel om Cissi. Läs den här

Karl berättar hur det är att leva med FAS

En artikel om att leva med diagnosen FAS. Publicerad i Allers nr 20/2010.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev