Erik - mitt ibland oss

Boken Erik – mitt ibland oss har under många år varit uppskattad av såväl föräldrar som av personalgrupper som möter barn i sitt arbete. Boken är författad av Katarina Wittgard, baserad på dagboksanteckningar från Eriks adoptivmamma. Den finns inte längre i tryck och FAS-föreningen publicerar därför en omarbetad och förkortad version.  


I elva avsnitt kan du följa pojken Erik och få en inblick i känslor, upplevelser, svårigheter i vardagen och kampen för att få rätt hjälp hos en familj med ett barn som fötts med fosterskador orsakade av alkohol. 

Första avsnittet Våra drömmar - och verkligheten kan du läsa här

Hämta hela berättelsen som PDF här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev