Alkohol och graviditet

Alkohol under fostertiden är den vanligaste kända orsaken till intellektuell funktionsnedsättning hos barn i västvärlden – och den enda som är helt förebyggbar!

Dr Raja Mukherjee, psykiater och hederslektor vid St George's University of London, barnläkare Dr Adesoji Abiona och professor Gina Radford förklarar vad fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, är. De beskriver konkret de livslånga konsekvenser det kan bli för barn som utsatts för alkohol under fostertiden, exempelvis inlärningssvårigheter, nedsatt minne, ögonskador och mycket annat.

Filmen används som ett verktyg över hela världen för att öka medvetenhet om alkoholrelaterade fosterskador och dess inverkan på individer, familjer, vårdgivare och samhället i allmänhet.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev