Ihsan Sarman

På FAS-portalen vill vi lyfta fram personer som har och har haft stor betydelse för att öka kunskapen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och förståelsen för dem som är drabbade. En av dem är dr. Ihsan Sarman som FAS-föreningen kom i kontakt med i början av 2000-talet.

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och för tidigt födda barn under hela sitt yrkesliv. Han var även initiativtagare och verksamhetsansvarig för Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholm, en enhet för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende som öppnade i mars 2014 och dit han fortfarande är knuten efter pensioneringen.

Dr Sarman har även fungerat som konsult åt specialistvården för gravida kvinnor med alkohol- och drogberoende i Stockholm och där banat väg för en rutin som innebär att barnläkare numera träffar gravida med missbruksproblematik redan på mödravården för samtal och information.

Ihsan har varit oerhört betydelsefull för FAS-föreningen under många år då han som informell konsult bidragit till vår verksamhet med sin kunskap och erfarenhet. Han har även föreläst vid kurser och utbildningar som vi arrangerat. Dr. Sarman står även för FAS-portalens avsnitt rörande narkotikabruk och fosterskador.

Intresset för graviditet och missbruk tog sin början tidigt i karriären då han på BB träffade en två dagar gammal baby som krampade. Det visade sig att mamman var före detta heroinmissbrukare som behandlades med metadon och kramperna var symtom på opiatabstinens. Att se spädbarnet med abstinens väckte starka känslor. Denna upplevelse fick Ihsan Sarman att vilja fördjupa sig i vad som händer med ett foster som exponeras för opiater och andra droger och intresset kom sedan att omfatta även fosterskador av alkohol. Han har medverkat som konsult i grundutbildning av blivande läkare och barnmorskor för att väcka intresset för alkoholens och drogernas negativa effekter på fostret. 

 

– Ända sedan 1970-talet har vi omfattande bevis för att alkohol under graviditeten orsakar fosterskador. Hur svåra skadorna blir beror på hur mycket, hur länge och under vilken del av graviditeten fostret exponerats för alkohol. Andra saker som spelar in är moderns ämnesomsättning och fostrets genetiska känslighet, förklarar dr Sarman. 

Alkoholen passerar lätt genom placenta och fostret får i sig samma halt som mamman inom en timme. Alkoholen kan störa processer som involverar cellernas vidhäftning, genuttryck, aktivitet i cellernas tillväxtfaktorer och budbärande signalsystem. 

Rosenlunds barnhälsovårdsteam vid Sachsska barn- och ungdomssjukhus, med Ihsan Sarman i spetsen, fick 2015 ett utredningsuppdrag av Socialstyrelsen att ta fram ett planeringsunderlag för ett regionalt kompetenscentrum för barn exponerade för alkohol och droger under fosterlivet. Denna rapport lämnades in till Socialstyrelsen i juni 2016.

Vi i FAS-föreningen bevakar med stort intresse myndigheternas hantering av rapporten och hoppas naturligtvis att det som föreslås, ett kompetenscentrum i Stockholm, snart kommer till stånd.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev