Välkommen till FAS-portalen

Tusentals barn, ungdomar och vuxna lever i Sverige med fosterskador orsakade av alkohol, FASD, eller medfödda skador av andra droger. För att de ska få rätt stöd och hjälp behöver du som möter dem ha kunskap och verktyg. På FAS-portalen finns all information du behöver samlad på ett ställe, överskådligt och lättillgängligt.

Nordic Welfare FASD

Med fokus på barn utsatta för alkohol under fosterstadiet

Nordens välfärdscenter har släppt rapporten “How to strenghten the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good life”, som handlar om ett stärkt fokus på barn exponerade för alkohol under fostertiden.

Läs mer
EUFASD6 Confrence

FAS-föreningen med på prestigefylld internationell konferens om FASD

Som representanter för FAS-föreningen i Sverige deltog verksamhetsansvarig Katarina Wittgard och fil.dr Jenny Rangmar vid EUFASD6, den sjätte europeiska konferensen om FASD. Konferensen pågick 11:e till 14:e september i Arendal, Norge och lockade cirka 250 åhörare, forskare och FASD-experter från he…

Läs mer
1Av100

Internationella FAS-dagen 9/9

Varje år föds hundratals barn i Sverige som fått men för livet av alkohol under fostertiden. De har neuropsykiatriska svårigheter, men ofta också fysiska symtom som tillväxthämning, ögonförändringar eller hjärtfel. FAS-föreningen genomför nu kampanjen “1av100” riktad till NPF-utredare.

Läs mer
FASD Läkarbesök

FASD borde vara kursämne för barnläkare under ST

Kunskap om hur alkohol påverkar det växande fostret och hela individens liv är otillräcklig inom vården. Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, borde vara kursämne för barnläkare under ST!

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Om patienter med FASD/FAS, för dig inom vården

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Om barn med FASD/FAS i pedagogisk verksamhet

SOCIALTJÄNST

Om barn och vuxna FASD/FAS inom socialtjänsten

Stöd och råd

För dig som möter barn i ditt arbete är det viktigt att känna till FAS och FASD. På FAS-portalen får du kvalitetssäkrad information. FAS-föreningen erbjuder även personligt stöd och rådgivning.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev