Välkommen till FAS-portalen

Tusentals barn, ungdomar och vuxna lever i Sverige med fosterskador orsakade av alkohol, FASD, eller medfödda skador av andra droger. För att de ska få rätt stöd och hjälp behöver du som möter dem ha kunskap och verktyg. På FAS-portalen finns all information du behöver samlad på ett ställe, överskådligt och lättillgängligt.

Bli Medlem FAS Foreningen

Tillfälligt erbjudande för dig som blir medlem nu

Unikt erbjudande för alla som blir medlemmar! Just nu erbjuder vi boken ”Medfödda alkoholskador hos barn: om FAS och FASD”, utan extra kostnad. Boken finns inte längre att köpa i handeln.

Läs mer
Lukas

Fem i fokus på Fokus FAS

Ungefär 60 personer, allt från barnläkare och barnmorskor till psykologer och adoptionshandläggare, deltog i Fokus FAS på plats i Göteborg den 9–10 februari. Nästan lika många följde konferensen online. Vi passade på att prata med några av deltagarna.

Läs mer
Fokusfas FAS Foren Styrelse

Fokus FAS, lärorikt och inspirerande om fosterskador av alkohol

Fokus FAS, den första svenska FAS-konferensen, gav mersmak för såväl deltagare som arrangör. Två intensiva dagar på Ågrenska gav barnläkare, barnpsykologer och andra yrkeskategorier massor av ny kunskap om alkoholrelaterade fosterskador.

Läs mer
Fokus FAS 2023 (1)

Fokus FAS – Sveriges första konferens om alkoholrelaterade fosterskador

Den 9–10 februari arrangeras för första gången i Sverige en nationell konferens om alkoholrelaterade fosterskador, Fokus FAS. Sveriges och Norges främsta forskare och kliniker medverkar med expertföreläsningar om fosterskador av alkohol, ur bland annat ett medicinskt, psykologiskt och ett brett samh…

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Om patienter med FASD/FAS, för dig inom vården

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Om barn med FASD/FAS i pedagogisk verksamhet

SOCIALTJÄNST

Om barn och vuxna FASD/FAS inom socialtjänsten

Stöd och råd

För dig som möter barn i ditt arbete är det viktigt att känna till FAS och FASD. På FAS-portalen får du kvalitetssäkrad information. FAS-föreningen erbjuder även personligt stöd och rådgivning.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev