Välkommen till FAS-portalen

Tusentals barn, ungdomar och vuxna lever i Sverige med fosterskador orsakade av alkohol, FASD, eller medfödda skador av andra droger. För att de ska få rätt stöd och hjälp behöver du som möter dem ha kunskap och verktyg. På FAS-portalen finns all information du behöver samlad på ett ställe, överskådligt och lättillgängligt.

Fokusfas2

Fokus FAS 2 Stockholm

Sveriges mest välrenommerade FAS-experter inom bl.a. barnneurologi, barnpsykiatri och klinisk fysiologi, samt professor Raja Mukherjee från Storbritannien, föreläste för drygt 250 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård om alkoholrelaterade fosterska…

Läs mer
FF2 Flicka4

Fokus FAS 2 – Programmet är ute!

Välkommen till en heldagskonferens om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD den 14 november i Stockholm och digitalt. Nu är kursprogrammet ute.

Läs mer
FAS 100 Procent Forebyggbart

1 av 100 barn har alkoholskador, hjälp oss att sprida kampanjen!

September är FASD-awareness month och 9/9 är internationella FAS-dagen. Under hela månaden uppmärksammas alkoholrelaterade fosterskador genom informationskampanjer, event och manifestationer över hela världen. I Sverige genomför FAS-föreningen kampan…

Läs mer
FF2 Flicka4

Ny Fokus FAS-konferens i november

Konferensen Fokus FAS som arrangerades i februari visade sig bli en stor framgång. Vi kommer därför att arrangera ytterligare en Fokus FAS-konferens redan i höst! Anmälan är öppen!

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Om patienter med FASD/FAS, för dig inom vården

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Om barn med FASD/FAS i pedagogisk verksamhet

SOCIALTJÄNST

Om barn och vuxna med FASD/FAS inom socialtjänsten

Stöd och råd

För dig som möter barn i ditt arbete är det viktigt att känna till FAS och FASD. På FAS-portalen får du kvalitetssäkrad information. FAS-föreningen erbjuder även personligt stöd och rådgivning.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev