Filmade föreläsningar från Fokus FAS

Fokus FAS är en årlig konferens om alkoholrelaterade fosterskador, arrangerad av FAS-föreningen. Föreläsningarna riktar sig i första hand till läkare, psykologer och andra som är kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvård för barn. Yrkesverksamma inom många andra områden samt föräldrar kan också ha stort utbyte av innehållet.

Nu har du möjlighet att ta del av några inspelade föreläsningar från Fokus FAS.

Filmerna finns på YouTube men du behöver en direktlänk för att se dem. Lämna dina uppgifter direkt i formuläret nedan för att få en länk. 

Observera! Materialet är upphovsrättsskyddat. Länken får inte spridas via sociala medier, e-post eller publiceras på webbplatser utan tillstånd.

Ja tack, jag vill ha en länk till de filmade föreläsningarna på YouTube!
Läs hur vi behandlar personuppgifter

Länken är tidsbegränsad. Om du vill se filmerna igen vid ett senare tillfälle kan du behöva be om en ny länk. Maila i så fall till koordinator Sofia Rydh.

Föreläsare

Frida Dangardt, docent och överläkare vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus. Frida Dangardt tar upp alkohol ur fysiologiskt perspektiv, men också ur ett befolknings- och samhällsperspektiv. (56 minuter)

Dr. Raja Mukherjee är klinikchef vid FASD Behavioural Clinic samt hedersprofessor vid University of Salford, England. I föreläsningen presenteras resultat av ett flertal prevalensstudier som gjorts i Storbritannien. Föreläsningen är på engelska. (45 minuter)

Marita Andersson Grönlund, professor, barnoftalmolog. Marita Andersson Grönlund går igenom ögats uppbyggnad och hur syncentrum i hjärnan fungerar, samt hur ögat och syncentrum påverkas av alkoholexponering under fosterutvecklingen. (38 minuter)

David Karlsson är läkarstudent och presenterar en pågående pilotstudie; Prevalence of fetal alcohol spectrum disorders: a pilot study in western Sweden. (13 minuter)

Jenny Rangmar är fil. doktor i psykologi och har forskat om hur det gick senare i livet för barn som skadats av alkohol under fostertiden. (16 minuter)

Ett panelsamtal med en familjehemspappa, en adoptivmamma och en kvinna som själv har FAS. Paneldeltagarna delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar i vardagen. (30 minuter)

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev