Medlemsaktiviteter

Att ge stöd och skapa möjlighet för familjer att träffas och att förmedla kontakter har sedan starten hört till föreningens absolut viktigaste uppgifter.

Under många år hölls sommarträffar och även ungdomsläger på Kuggaviksgården vid Åsa i norra Halland. Träffarna blev en ovärderlig källa till erfarenhetsutbyte och kunskap för deltagarna. Även föreningens ungdomsledare fick värdefull kompetens för att fortsätta arbeta med barn och ungdomar med FASD.

Sammankomster för familjer vars barn har FASD arrangeras varje år i samband med föreningens årsmöte på våren. På senare år har dessa hållits på Kolmårdens djurpark och Tomtits Experiment i Södertälje, men läger och andra träffar kan arrangeras var som helst i landet beroende på medlemmarnas önskemål.

Bli medlem i FAS-föreningen

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev