Material att beställa

FAS-föreningen erbjuder gratis informationsmaterial samt broschyrer, studiematerial och böcker till försäljning.

Beställning görs via mail, info@fasforeningen.se läs mer nederst på sidan.

 

Medfödda alkoholskador hos barn

Boken Medfödda alkoholskador hos barn är den första om FASD/FAS på svenska och vänder sig till yrkesverksamma inom vård, pedagogisk verksamhet och socialtjänst samt till studerande inom dessa utbildningar.

I boken beskrivs hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig och läsaren får inblick i diagnostiseringsprocessen, i aktuell forskning som bedrivs på området och i hur alkoholen kan störa fosterutvecklingen. Genom ökad kunskap, förståelse och acceptans kan adekvata habiliteringsinsatser ges och preventiva insatser sättas in.

Författarna Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi och forskare, och Ihsan Sarman, med.dr och pensionerad barnläkare, har i flera år bedrivit forskningsarbete på området alkohol och graviditet och arbetar nationellt och internationellt för att öka kunskapen och förståelsen för personer med alkoholrelaterade fosterskador.

Boken finns inte längre att köpa i handeln.

Pris 200:-

Bli medlem för 150:- och du får boken utan extra kostnad. Läs mer om medlemskap här >>

Fokus FAS rapport

Rapport från Sveriges första konferens om alkoholrelaterade fosterskador, Fokus FAS, fullmatad med viktig information om fosterskador orsakade av alkohol ur olika perspektiv.

Rapporten är en dokumentation av 10 expertföreläsningar, deltagarintervjuer samt panelsamtal ur föräldra- barnperspektiv.

Ladda ner rapporten som PDF här>>

Eller beställ ett tryckt exemplar kostnadsfrittinfo@fasforeningen.se

 

Svensk sammanfattning av Fetal Alcohol Syndrome
– A Guide for Families and Communities

av professor Ann Streissguth

Häftet ger överskådlig information om diagnoser, effekter på fostret, risk, prognos, sekundära skador, typiska beteenden i olika åldrar etcetera. Vänder sig såväl till dig som behöver baskunskaper som till dig som vill ha lite djupare inblick i problematiken kring barn med alkoholrelaterade fosterskador.

Utges av FAS-föreningen.
18 sidor i A4-format, häftad.
Pris: 60:-

Lärarhandledning

"Att undervisa elever med fosterskador av alkohol, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD" är utarbetat efter en kanadensisk förlaga som anpassats till svenska förhållanden. Olika avsnitt ägnas åt elevens egna resurser och förmågor. Ämnesområden som språkutveckling, matematik etc, illustrerade genom fallbeskrivningar. Till varje kapitel finns checklistor för att bedöma elevens aktuella nivå och utveckling.

Utges av FAS-föreningen. 60 sidor i A4-format, spiralbunden med plastomslag.

Pris: 150:-

Första [FASD]hjälpen

Första [FASD]hjälpen är ett studiematerial som vänder sig till adoptiv- och fosterföräldrar men lika gärna kan användas av personal inom exempelvis barnomsorg, skola och socialtjänst. Materialet kan användas för egenstudier men ger större utbyte om man är två eller flera som studerar det tillsammans.

Är du nyfiken på innehållet? Innan du beställer kan du läsa ett litet smakprov:
Arbetsboken
Faktaboken

Pris:
Paketpris för båda böckerna 250:- (frakt tillkommer)
(ordinarie pris i nätbokhandel 480:-)


Sant eller falskt?

Det finns både okunskap och myter om alkoholens påverkan på fostret. Kan du avgöra vad som är sant eller bara en myt?

Kunskap om hur alkohol påverkar det ofödda barnet behövs om vi ska kunna förebygga att fler barn skadas.

- det finns ingen säker nedre gräns för alkohol under graviditeten

- det finns inga säkra perioder, alkohol kan skada när som helst under fosterutvecklingen

- det enda som är säkert är att alkoholskador är 100% förebyggbara!

Beställ hem broschyren kostnadsfritt och dela med dig till de som du tror kan ha nytta av kunskap om FAS/FASD.

 

Beställning görs via mail info@fasforeningen.se

Ange produkt och antal, samt ditt namn och adress.

Betala enkelt med Swish 123 535 46 75 eller BG 5753-2202.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev