Kompetensnätverk

FAS-föreningen har sedan många år tillbaka ett etablerat kompetensnätverk bestående av svenska forskare/kliniker som bidrar med att ge oss råd i vetenskapliga frågor.

I vårt nätverk ingår bland andra:

  • Magnus Landgren barnneurolog, docent
  • Ihsan Sarman, barnöverläkare, neonatologi
  • Jenny Rangmar, fil dr, psykologi
  • Emelie Gyllencreutz, ögonläkare, doktorand
  • Valdemar Landgren, leg läk, forskarstuderande, psykiatri
  • Eva Aring, med dr, ortoptist
  • Marita Andersson-Grönlund, ögonläkare, docent
  • Leif Svensson, barnpsykolog

Genom att delta i gemensamma arrangemang, föra dialog och samverka med experter på olika områden håller vi vår kunskap uppdaterad. Det ger oss också möjlighet att vid behov konsultera sakkunniga i specifika frågor.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev