Graviditet och alkohol

Många gravida oroar sig för att de druckit alkohol under graviditeten. Ofta handlar det om att man druckit innan man visste om graviditeten. Det är viktigt att bemöta den som oroar sig med förståelse, men också med saklighet och fakta.

Fostret/barnet kan skadas av alkohol när som helst under graviditeten och rekommendationen är därför att helt avstå från alkohol under graviditeten. Skadorna kan dock bli olika, beroende på när de uppstått. Fysiska missbildningar uppstår till exempel oftast tidigt i graviditeten, medan skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner uppstår senare. Det krävs dock stora mängder alkohol för att ge svåra fysiska missbildningar och grav utvecklingsstörning hos barnet.

Självklart ska risken för skador på barnet inte negligeras, men den ska heller inte överdrivas. Många gravida känner stor oro när de läser på nätet om vilka konsekvenser det kan bli om fostret utsätts för alkohol. De behöver hjälp att tolka informationen och kanske behöver de även slussas vidare för att få stöd.    

Ärftlighet

FASD är inte ärftligt. Det innebär att en mamma med FASD inte för vidare alkoholskadorna till sitt barn, under förutsättning att hon avstår från alkohol under graviditeten. En viss ärftlighetsfaktor kan dock finnas. Om mamman exempelvis har en genetiskt betingad dålig förmåga att bryta ner giftiga ämnen kan barnet ärva den. Barnet blir därmed mer sårbart.

På samma sätt kan barnet naturligtvis ärva en ovanligt stark förmåga att bryta ner gifter vilket gör att det löper mindre risk att drabbas av alkoholskador.

Påverkar pappans drickande?

När det gäller pappans roll behövs mer forskning på området, men det finns studier som pekar på att koncentrationsstörningar hos barnet kan kopplas till pappans alkoholmissbruk. Nyare forskning tyder också på att faderns alkoholintag kan skapa förändringar i arvsmassan i sädescellerna som därmed förs vidare till barnet, men även här behövs mycket mer forskning.

Mer att läsa

En sammanfattning av vetenskapliga rapporter om effekter på fostret av låg till måttlig alkoholkonsumtionens och dess konsekvenser för barnet senare i livet. Graviditet, alkohol och barns utveckling

Socialstyrelsens rekommendationerna gällande alkohol och graviditet. Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder

Under rubriken Forskning och Fakta i menyn hittar du artiklar, forskningsrapporter och medicinska studier om fosterskador av alkohol och andra droger, klicka här för att komma direkt dit

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev