European FASD Alliance

EUFASD Alliance är en sammanslutning av organisationer, stödgrupper och professionella från hela Europa.

Det övergripande målet för alliansen är att stödja medlemsorganisationernas arbete med att förbättra förutsättningarna för dem som lever med FASD samt att förebygga att fler barn skadas av alkohol under fostertiden. Organisationens viktigaste uppgift är att vartannat år arrangera en vetenskaplig konferens någonstans i Europa.

Värdländer har hittills varit Holland, Spanien, Italien, Storbritannien, Tyskland och Norge. År 2020 arrangerades ingen konferens på grund av coronapandemin.

Nästkommande konferens arrangeras av spanska hälsoministeriet i samarbete med Asociación Visual TEAF, 22-24 september 2024 i Madrid.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev