European FASD Alliance

EUFASD Alliance är en sammanslutning av organisationer, stödgrupper och professionella från hela Europa.

Det övergripande målet för alliansen är att stödja medlemsorganisationernas arbete med att förbättra förutsättningarna för dem som lever med FASD samt att förebygga att fler barn skadas av alkohol under fostertiden. Organisationens viktigaste uppgift är att vartannat år arrangera en vetenskaplig konferens någonstans i Europa.

Värdländer har hittills varit Holland, Spanien, Italien, Storbritannien samt Tyskland. Nästkommande konferens arrangeras av Sörlandet sykehus i Arendal, Norge. Konferensen är framskjuten till 12-15 september 2021 på grund av Covid-19.

Femte EUFASD konferensen Tyskland 2018

Fjärde EUFASD konferensen Storbritannien 2016

Tredje EUFASD konferensen Italien 2014

Andra EUFASD konferensen Spanien 2012

Första EUFASD konferensen Holland 2010

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev