Femte EUFASD-konferensen

Vartannat år arrangeras en europeisk konferens om FASD. Konferensen vänder sig framför allt till professionella, men alla med yrkesmässigt eller personligt intresse av alkohol, graviditet och fosterskador är välkomna. Ämnet belyses ur ett brett spektrum och många kontakter ”över gränserna” knyts. Den femte EUFASD-konferensen gick av stapeln den 24-26 september 2018 i Berlin och arrangerades av EUFASD Alliance i samarbete med FASD Deutschland. FAS-föreningen representerades av Katarina Wittgard och Theresa Millqvist.

Alkohol- och drogrelaterade fosterskador belystes av ett brett spektrum av praktiker, världsledande forskare, representanter från WHO, Eurocare, ideella organisationer, politiker, drabbade familjer och många andra.

Förutom forskare och praktiker från Europa deltog världsledande forskare som bland andra Dr Ken Warren, USA, Dr. Margaret M. Murray, USA och Dr Edward P. Riley, USA.

De tidigare EUFASD-konferenserna har hållits i Kerkraade (Holland), Barcelona, Rom och London.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev