Fjärde EUFASD-konferensen

12-15 september 2016

Den 4:e europeiska konferensen om Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) hölls på campus vid anrika Royal Holloway University i London, 12 till 15 september 2016.

Utöver konferensen arrangerades även en utbildningsdag för föräldrar och professionella i samarbete med den brittiska organisationen NOFAS-UK.

Konferensen samlade forskare, lärare, intresseorganisationer, lagstiftare och politiker, jurister och personer som deltar i det straffrättsliga systemet, biologiska föräldrar och adoptivfamiljer, liksom personer som själva har FASD; som tillsammans bidrar till att främja förståelsen för problematiken kring FASD i Storbritannien, Europa och internationellt. Konferensen täckte ett brett spektrum av ämnen, inklusive förebyggande, sociala faktorer, diagnos, epigenetik, psykologiska aspekter, beteende, utbildning, prevalens, familjestöd, kriminalitet och rättssystem, sociala omsorgsbehov, daglig livsföring, farmakologi och andra banbrytande forskningsområden.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev