Andra EUFASD-konferensen

Barcelona 22-24 oktober 2012

Närmare 150 deltagare från tjugotre länder hade kommit till Barcelona och totalt presenterades 129 programpunkter, inklusive posters, som spände över alltifrån biokemiska forskningsresultat till diagnosticering – av såväl barn som vuxna – skuldproblematiken hos bilologiska mammor och mycket, mycket annat. (Nedan finns länkar till abstracts, korta beskrivningar, av samtliga presentationer med mera i PDF-filer som är lättillgängligt sorterade efter titel.)

FAS-föreningen representerades av Paula Skånberg och Katarina Wittgard som bevakade några av de områden som är av intresse för FAS-föreningens verksamhet. Presentationer om adoptivbarn och familjehemsplacerade barn samt om livet för vuxna med FAS prioriterades, men även många andra intressanta föreläsningar bevakades.

Sverige representerades i programmet av Ihsan Sarman samt  Antonia Reuter och Thomas Arvidsson som presenterade arbetet med gravida missbrukare i Stockholm respektive Göteborg.

Lena Larsson delade med sig av sina erfarenheter av att vara förälder och själv ha FAS och fungerade även som ambassadör för FAS-föreningen.

Hämta hem Lenas material:

Lenas Power Point
Lenas presentation
Lenas dikt FAS is

Att notera är att det sker mycket på FASD området i Östeuropa, vilket bland annat beskrevs av representanter från Ryssland och Litauen.

Margaret Murray från NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) höll en presentation med rubriken Global Prevalence of FASD: an update on the WHO initiative och hon beskrev kort WHO’s projekt för att kunna samla in samstämmiga uppgifter över antalet barn med FASD i världen. Projektet startade i samband med expertmötet i Stockholm 2009 om alkohol, hälsa och social utveckling, vilket är prioriterade forskningsområde för WHO. Vid den första EUFASD konferensen i Kerkrade 2010 hölls ett satellitmöte där man diskuterade frågan vidare med representanter från olika delar av världen. Man enades om att målet var att undersöka förekomsten av FASD hos barn i åldersgruppen 7-9 år, samt samla in uppgifter om alkoholkonsumtionen hos gravida kvinnor och eventuellt även använda så kallade biomarkörer för att upptäcka om nyfödda varit alkoholexponerade.

Etiska regler gör det svårt att genomföra denna typ av kartläggningar av barn och data från olika länder går inte alltid att jämföra. Positivt är dock att arbete pågår för att med tiden få svar på frågan; hur många människor är drabbade av alkoholrelaterade fosterskador i världen?

På konferensens sista dag gav tre mycket prominenta herrar – Kenneth Warren, Ken Jones och Ed Riley – en tillbakablick på hur synen på och kunskapen om alkohol och fosterskador förändrats sedan de startade sin forskning på området för snart 40 år sedan. Att lyssna till och möta dessa celebriteter var mycket inspirerande för alla deltagare!


Mer att läsa

Samtliga abstracts till Second European Conference i Barcelona 22-24 oktober finns publicerade on-line här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev