Livsberättelser

Livet för familjer som lever med FASD är ofta präglat av de sekundära effekterna av skadorna på hjärnan. Det handlar om inlärningssvårigheter, koncentrationsstörningar och mycket annat som påverkar skolsituationen, men även om psykisk ohälsa, problem med sociala relationer som påverkar hela livet.

Det är bara de drabbade själva och deras familjer som kan förmedla dessa erfarenheter. I menyn till vänster kan du läsa om deras upplevelser.  

Senast publicerat, följetongen Erik - mitt ibland oss som skildrar hur det är att leva med alkoholrelaterade fosterskador i familjen.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev