Internationella FASD-konferenser

Internationella konferenser är av stor betydelse för att forskare, kliniker och andra ska få möjlighet att nätverka och presentera nya forskningsrön om FASD och närliggande områden.

I Europa genomför EUFASD Alliance vartannat år en vetenskaplig konferens i något europeiskt land. Arrangemanget genomförs i samarbete med en nationell aktör, exempelvis universitet, sjukhus eller organisation, i respektive land. Omkring 250 deltagare deltar under tre dagar.

En vetenskaplig konferens arrangeras vartannat år i Vancouver, Canada. University of British Columbia står bakom arrangemanget som samlar omkring 800 deltagare vid varje tillfälle.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev