Internationella FASD-konferenser

Internationella konferenser är av stor betydelse för att forskare, kliniker och andra ska få möjlighet att nätverka och presentera nya forskningsrön om FASD och närliggande områden.

I Europa genomför EUFASD Alliance vartannat år en vetenskaplig konferens i något europeiskt land. Arrangemanget genomförs i samarbete med en nationell aktör, exempelvis universitet, sjukhus eller organisation, i respektive land. Omkring 250 deltagare deltar under tre dagar.

Nästkommande konferens arrangeras av spanska hälsoministeriet i samarbete med Asociación Visual TEAF, 22-24 september 2024 i Madrid.

Konferenserna vänder sig till kliniker, forskare och andra ur professionen och presenterar forskningsrön och andra nyheter från hela världen samt ger möjlighet att bygga nätverk. Delar av programmet vänder sig även till föräldrar och drabbade. Läs mer om EUFASD7 här>>

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev