Intyg adoptionsansökan

FAS-föreningen utfärdar personliga intyg till familjer som är medlemmar i föreningen och som ansöker om att få adoptera barn som misstänks ha alkoholrelaterade fosterskador eller har diagnosen FAS. I intyget beskrivs att familjen är införstådd med vad barnets problematik kan innebära och vad FAS-föreningen kan erbjuda för stöd, samt vilken hjälp som finns i Sverige för barnets specifika behov.

Alla handlingar behandlas konfidentiellt och föreningens förtroendevalda arbetar under tystnadsplikt.

  • Vi går igenom barnets handlingar
  • Telefonkonsultation vid ett eller flera tillfällen kring barnets problematik och vad FASD kan innebära
  • Intyget formuleras personligt utifrån barnets dokumentation
  • Ni får godkänna ett utkast och skickas via e-post
  • Eventuella ändringar görs
  • Ett original utskrivet på firmapapper och i två exemplar skickas med vanlig post, normalt inom 2-5 dagar

Pris 950:-

Kontakta kansliet via e-post eller telefon 0418-48 11 50 för att beställa intyg.

Du behöver även göra en medlemsanmälan via formuläret på sidan Bli medlem samt betala medlemavgiften, 150 kr/person, snarast för att undvika fördröjning av intyget.

Övrig skrivhjälp

Behöver du hjälp att skriva en ansökan om insatser eller formulera ett överklagande? Känns det svårt att beskriva ditt barns behov kort, men samtidigt tydligt? Ska du skriva en rapport till ditt barns ursprungsland? Nu finns det hjälp att få för dig som är medlem i FAS-föreningen! Kontakta oss på info@fasforeningen.nu för mer information.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev