Intyg adoptionsansökan

FAS-föreningen utfärdar personliga intyg till familjer som är medlemmar i föreningen och som ansöker om att få adoptera barn som misstänks ha alkoholrelaterade fosterskador eller har diagnosen FAS. I intyget beskrivs att familjen är införstådd med vad barnets problematik kan innebära och vad FAS-föreningen kan erbjuda för stöd, samt vilken hjälp som finns i Sverige för barnets specifika behov.

För att kunna utfärda ett personligt intyg behöver vi ta del av dokumentation kring barnet och registrera ert medlemskap i FAS-föreningen. Alla handlingar behandlas konfidentiellt och föreningens förtroendevalda arbetar under tystnadsplikt.

  • Vi går igenom barnets handlingar
  • Telefonkonsultation vid ett eller flera tillfällen kring barnets problematik och vad FASD kan innebära
  • Intyget formuleras personligt utifrån barnets dokumentation
  • Ni får godkänna ett utkast och skickas via e-post
  • Eventuella ändringar görs
  • Ett original utskrivet på firmapapper och i två exemplar skickas med vanlig post, normalt inom 2-5 dagar

Pris 950:-

Kontakta kansliet via e-post eller telefon 0418-48 11 50 för att beställa intyg.

Du behöver även göra en medlemsanmälan via formuläret på sidan Bli medlem samt betala medlemsavgiften, 150 kr/person, snarast för att undvika fördröjning av intyget.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev