Familjehem/HVB

Som familjehem/HVB är du en del av socialtjänsten, men inte tjänsteman. Du möter inte bara barn, ungdomar eller vuxna med alkohol- och drogrelaterade fosterskador utan också deras biologiska familjer. Detta ställer särskilt stora krav eftersom du både ska hantera ett barn med omfattande behov och förhålla dig till den förälder som orsakat skadorna.

I det dagliga livet är handledning och kontakt med andra familjer med liknande erfarenheter viktiga bitar. Studiematerial att arbeta med inom familjen, eller i studiecirkelform, kan vara till stor hjälp.

Mer att läsa

"Alkoholskadade barn i familjehemsvården", artikel från tidningen Familjehemmet, läs den här

För dig som är engagerad i familjehems- och HVB-vården finns mer information här:
Socialtjänst
Skola
Hälso- och sjukvård

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev