Sekretess och integritetspolicy

I den här sekretesspolicyn berörs www.fasportalen.se och den förklarar vilken data som samlas in, varför den samlas in och vad den används till.

Företagsuppgifter
FAS-föreningen

Org. Nummer: 844001-2758

Adress: Norra Långgatan 8, 261 31 Landskrona

E-mail: info@fasforeningen.se

Telefon:  0418-48 11 50

Sekretesspolicy för www.fasportalen.se
Hemsidan används primärt som en marknadsförings- och informationskanal mot nya och befintliga medlemmar. 
 

Sekretesspolicyn förklarar följande:

  • Vilken information som samlas in och varför.
  • Hur informationen används.
  • Vilka valmöjligheter som du ges, exempelvis vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.
     

Enhetsinformation
Information om den specifika enheten som används samlas in. Exempelvis maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk inklusive telefonnummer.
 

COOKIES

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på en dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i en dators minne under tiden som en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när besökaren stänger webbläsaren.

Vi sparar både permanenta kakor och sessionskakor. Vill du veta exakt vilka kakor vi sparar hittar du dem här 

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Klicka på din webbläsare nedan för att få mer information. Notera att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller bara kan användas om du accepterar cookies.
Google Chrome 
Microsoft Windows Explorer 
Mozilla Firefox 

Så här används information som samlas in
Information som samlas in via www.fasportalen.se används primärt för att återkoppla till nya och befintliga medlemmar i olika ärenden. I vissa fall används också informationen för att ge anpassat innehåll, till exempel e-posterbjudanden och annonser som är relevanta för besökaren.

Information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik, till exempel pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som används för det ändamålet är Google Analytics.

Om vi önskar att använda insamlad information i annat syfte än vad som beskrivs i sekretesspolicyn frågar vi först efter samtycke.

FAS-föreningen hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av City Networks AB i Karlskrona.

Hur länge sparas uppgifterna?
Data sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilken datan samlats in samt för att utföra våra åtaganden enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationssäkerhet
Vi jobbar hårt för att skydda våra medlemmar, blivande medlemmar och andra besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder som vidtas:

  • Vår hemsida krypteras med SSL.
  • I syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system granskar vi våra rutiner för insamling, 
    lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter kan du maila oss på info@fasforeningen.se

Rätt att få tillgång till din data
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter www.fasportalen.se har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftningen. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev