Kognitiva hjälpmedel

Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Kognitiv förmåga är inte det samma som intelligens men den har betydelse för hur man kan använda sin intelligens eller begåvning.

Brister i den kognitiva förmågan hos personer med FASD skapar problem i vardagen, bland annat:

  • Inlärningssvårigheter

  • Dåligt minne

  • Svårigheter att förstå sammanhang, orsak och verkan, motsatser och likheter

  • Dålig förmåga att generalisera

Hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor nytta, inte bara i skolan utan också i hemmet. På Vårdguiden 1177 finns en stor mängd tips om olika former av hjälpmedel inom området kognition och kommunikation, t.ex. hjälpmedel för koncentration, minne, planering, tal och kommunikation och mycket annat. Vissa hjälpmedel kan man få utskrivna om det finns behov, information om hur man går tillväga finns på siten, men det går förstås också bra att bekosta dem själv.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev