Vad är FAS

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är en medicinsk diagnos med fastställda kriterier. En del av de barn som föds med alkoholrelaterade fosterskador uppfyller kriterierna för FAS, men många gör det inte.

Termen FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, omfattar alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden. Termen började användas officiellt 2004, dessförinnan användes FAS/FAE (Fetal alcohol syndrom/fetal alcohol effects) och ett antal andra beteckningar. En del barn hamnade dock ”mellan stolarna” då de inte stämde helt överens med symtombilden för någon av dessa beteckningar. Därför infördes FASD som en paraplybeteckning för alla typer av fosterskador av alkohol. FASD är dock ingen medicinsk diagnos.

Sveriges första informationsfilm om FAS

Kanske vet du redan vad FAS är, men vet dina vänner, släktingar och andra i ditt nätverk? Dela med dig av filmen på sociala medier så kan du ge dem viktig kunskap!

Filmen är den första i sitt slag i Sverige. Det är en kort film på 1 minut och 45 sekunder som passar bra att använda för att väcka intresse och få fler att uppmärksamma våra barn.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev