FASD internationellt

Runt om i världen finns organisationer och institutioner som arbetar med olika sidor av FASD-problematiken. Alltifrån supportgrupper som ger stöd och hjälp åt drabbade till ren forskning och utveckling av diagnosmetoder. Vi presenterar några av dem här

FAS-föreningen ingår i ett stort nätverk och förmedlar gärna kontakter om du söker någon specifik kompetens eller organisation i ett visst land.

 

Viktig forskning om FASD och närliggande områden bedrivs i Sverige, men Sverige är ett litet land och det internationella utbytet av erfarenheter och forskningsrön är därför betydelsefullt. FAS-föreningen bevakar internationella vetenskapliga konferenser och verkar för att vidareförmedla information från dessa. Nu slår vi upp portarna till en helt ny sida på FAS-portalen där du bland annat kan hitta abstract, filmade föreläsningar och annat. Här kommer vi efterhand på fylla på med intressant material för dig som vill vara uppdaterad om internationell forskning.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev