Sjätte EUFASD-konferensen

Som representanter för FAS-föreningen i Sverige deltog verksamhetsansvarig Katarina Wittgard och fil.dr Jenny Rangmar vid EUFASD6, den sjätte europeiska konferensen om FASD. Konferensen pågick 11:e till 14:e september i Arendal, Norge och lockade cirka 250 åhörare, forskare och FASD-experter från hela världen.

Syftet med konferensen var att föra samman europeiska forskare, folkhälsoarbetare och FAS-relaterade ideella organisationer för att dela kunskap och främja samarbeten. Presentationerna handlade om den senaste utvecklingen över hela världen, men med tonvikt på europeiska erfarenheter.

Konferensen inleddes högtidligt av neuropsykolog Gro Løhaugen, the European FASD Alliance ordförande Diane Black samt ordföranden för den vetenskapliga planeringskommittén Jon Skranes. Sen följde ett digert program som innehöll presentationer om:

  • Senaste forskningen om FASD i Europa 
  • Folkhälsa och förebyggande åtgärder 
  • Diagnos och intervention 
  • Konsekvenser för rättvisa och politik 

Läs mer om konferensen  i Arendal här >>

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev