University of British Columbia

University of British Columbia rankas som ett av världens främsta lärosäten för bland annat hälsovetenskaplig forskning och det anses även vara det mest internationellt präglade universitet Nordamerika. Många framstående forskare är knutna till universitetet och man har arrangerat internationella FASD konferenser sedan år 2005.

Vancouver 2019 programbok, PDF

Program, video med mera från Vancouverkonferensen 2017 finns här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev